Home
Ik heb een vraag!

 
Naam:
E-mail:
Telefoon:
Vraag / opmerking
Welkom op de website van Dorpsoverleg Lierop.
 
Dorpsoverleg Lierop is er voor iedere Lieropse inwoner. Het dorpsoverleg is het platform en aanspreekpunt voor inwoners, lokale verenigingen en instellingen en organiseert hiervoor vier keer per jaar een openbare vergadering.
 
Dorpsoverleg Lierop is initiatiefnemer of stimuleert sociaal culturele activiteiten, maatschappelijke acties en andere activiteiten en maakt deze onder voorwaarden financieel mogelijk.
 
Ook is het dorpsoverleg adviesorgaan en gesprekspartner voor de gemeente Someren met betrekking tot zaken die Lierop aangaan. Om zodoende het welzijn en het algemeen belang van (de inwoners) van Lierop te behartigen en bevorderen.


 
Nieuwsbrief
06-05-2021

Omdat we al een tijdje niet vergaderd hebben willen we jullie via de nieuwsbrief hieronder op de hoogte stellen van de stand van zaken van een aantal onderwerpen. 

1. 

Henricushof wordt de nieuwe huiskamer van Lierop

Onder deze titel zijn we voortvarend aan de slag gegaan met plannen maken en subsidie aanvragen. Er is gekeken naar een fikse update en het beschrijven van de nieuwe functie van de recreatiezaal als ‘de huiskamer van Lierop’, voor zowel voor de bewoners van Henricushof als voor alle Lieroppenaren die overdag elkaar willen ontmoeten voor een kopje koffie, praatje of activiteit. De begroting voor het hele plan bedraagt € 45.000,- waarvan we inmiddels € 34.500 aan subsidie en eigen bijdrage gedekt hebben. Met tot nu toe dank aan Stichting Steun Welzijnszorg, Dr. Eijnattenfonds, Gemeente Someren, VSBfonds en ONA. We hebben er vertrouwen in dat de resterende € 10.000 ook gaan lukken zodat we in september dit jaar met de uitvoering kunnen beginnen. We wachten nog op besluiten van 3 fondsen en 1 donatieclub. Klik hier voor het projectplan. 
 

Nota burgerparticipatiebeleid

Op 25 februari j.l. stelde de gemeenteraad van Someren de nota burgerparticipatie vast. Voor input voor de uitvoering ervan nemen twee leden van het dagelijks bestuur in mei deel aan een online meeting met andere dorps- en wijkraden en betrokken organisaties.
 
Bestemmingsplan Henricushof.

Naar aanleiding van vragen uit de laatste vergadering over het toekenningsbeleid van Wocom in relatie tot het bestemmingsplan voor Henricushof hebben wij zoals afgesproken een brief naar het college gestuurd. Hierin verzoeken wij om een reactie van het gemeentebestuur met betrekking tot vermeend strijdig gebruik van een aanleunwoning binnen het complex Henricushof te Lierop. Op deze brief hebben wij inmiddels een reactie gekregen. Klik hier voor de brief aan de gemeente en hier, hier en hier voor het antwoord (pagina 1, 2 en 3).

Afsluiting Steemersteweg

Begin april werd Lierop onverwacht geconfronteerd met een volledige afsluiting van de Steemertseweg tot aan het viaduct. Hoewel het college anders doet voorkomen was het Dorpsoverleg Lierop niet op de hoogte van de combinatie van werkzaamheden die de volledige afsluiting nodig maakte. De communicatie hierover verliep niet goed. Ook achtten wij de omleidingsroute via Groene Beemdweg en Hogeweg onveilig met name voor fietsers. Wij hebben hierover een brief geschreven aan het college en gemeenteraad waarop wij tot aan het schrijven van deze nieuwsbrief geen inhoudelijke reactie hebben mogen ontvangen. Klik hier voor de brief.

Schriftelijke informatie vanuit het college over diverse lopende onderwerpen

Klik hier voor de informatie

Geluidsscherm A67

Frank van Kruijsdijk (gemeente Someren) komt direct na de meivakantie met een voorstel voor een datum voor een uitgebreide teamssessie waarbij de stand van zaken geluidsscherm wordt besproken. Verdere informatie volgt.

Voetpad Heesvenstraat.

De laatste stand van zaken ontvingen we per onderstaande mail op 13 april j.l van Cristian Timmermans, Projectmanager Afdeling Beheer en Uitvoering.

Geacht dorpsoverleg Lierop,

Langs deze weg wil ik jullie graag informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot de aanleg van een informeel voetpad langs de Heesvenstraat te Lierop. Het verzoek tot een voetverbinding van jullie zijde ligt er heel lang, maar helaas is het nog niet tot uitvoering er van gekomen. Door personele mutaties heeft het project niet de aandacht gekregen dat het zou moeten krijgen, mijn excuses hiervoor. Ik ben jullie nieuwe contactpersoon voor de voorbereiding en uitvoering van het project ‘voetpad Heesvenstraat’, inclusief bijbehorende communicatie.

Om het project niet nog verder te vertragen, hebben we het project opgesplitst in twee fasen:

1. Gedeelte komgrens – Otterdijkseweg

2. Gedeelte Otterdijkseweg – Laan ten Boomen

Fase 1 kan geheel op eigen grond worden gerealiseerd (zuidzijde Heesvenstraat), fase 2 niet (noordzijde Heesvenstraat). Fase 1 is inmiddels op schetsniveau uitgewerkt en wordt op dit moment intern getoetst (wegbeheer, waterbeheer, groenbeheer etc.). Zodra de resultaten van toetsing bekend zijn en zo nodig verwerkt, neem ik opnieuw even contact met jullie op om dit samen te bespreken. Als jullie op voorhand al vragen of opmerkingen hebben, hoor ik ze graag. Tot snel!

Met vriendelijke groet, Cristian Timmermans Projectmanager Afdeling Beheer en Uitvoering

 

Uitdeelpost naar Henricushof

Benu apotheek Someren stopte eind februari met het uitdelen van medicijnen op de uitdeelpost in de Lije. Dorpsoverleg Lierop heeft de recreatiezaal van het Steunpunt Plus in Henricushof hiervoor beschikbaar gesteld. Vanaf 1 maart worden hier de medicijnen verstrekt op werkdagen tussen 16.45 - 17.00 uur.

 

Gevolgen sluiting De Vurherd

De verplichte sluiting van gemeenschapshuis De Vurherd als gevolg van de Covid 19 maatregelen heeft een flink gat geslagen in de financiële huishouding van De Vurherd met een negatief resultaat over 2020 als gevolg. De gevolgen voor 2021 zijn nog niet duidelijk omdat de sluiting nog voortduurt. Tim Vullings heeft als penningmeester van het Dorpsoverleg het verlies in beeld gebracht en een verzoek tot compensatie naar de gemeente gestuurd.

 

WBTR

Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De wet gaat over de hoofdelijke (persoonlijke) aansprakelijkheid van bestuurders en de afspraken die bestuurders maken over bestuurlijke zaken omtrent o.a. stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur. Mark Gofers, vicevoorzitter bekijkt op dit moment de gevolgen van de wet en hoe deze te implementeren.

 
 

Zodra het weer kan vergaderen we weer live in De Vurherd. We zullen deze nieuwsbrief dan ook agenderen voor eventuele vragen en toelichting. Mochten er voor nu dringende vragen zijn, neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur een mail naar info@dorpsoverleglierop.nl

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)

Reageren

Sluiten
Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Reactie:

Reacties

Sluiten

Wij zijn benieuwd naar uw mening...

"Dorpsoverleg Lierop is een goede naam voor waar de stichting voor staat"

Aantal deelnemers: 20

Ja
90%
 
Nee
5%
 
Geen mening
5%

Bekijk ook deze websites eens...

Gemeenschapshuis De Vurherd KBO Brabant Slap Online Lierop Leeft!
Omhoog

Volg ons ook op Facebook!

Contactgegevens Dorpsoverleg Lierop:

Stichting Dorpsoverleg Lierop
Postadres:
Vaarsehoefweg 31
5715 RB  Lierop

E-mail: info@dorpsoverleglierop.nl

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:Annette Wilde
Vice-voorzitter:Mark Gofers
Secretaris:Marieke Linders
Penningmeester:Tim Vullings
Copyright: Dorpsoverleg Lierop 2016 • Website laten maken