Vergaderingen
Vergaderdata
07 / 03 / 2019
 
06 / 06 / 2019
 
05 / 09 / 2019
 
12 / 12 / 2019
 
De vergaderingen van Dorpsoverleg Lierop zijn openbaar en vinden vier keer per jaar plaats op de eerste donderdag van de maand in gemeenschapshuis De Vurherd. Iedere inwoner van Lierop kan tijdens deze vergaderingen meepraten over onderwerpen op de agenda of een nieuw onderwerp inbrengen. Dit hoeft niet vooraf aangegeven te worden maar kan tijdens de rondvraag ingebracht worden.
 
Komende vergadering
12 december 2019 
       
                      
  Locatie: De Vurherd • Tijd: 19.30 uur
 

AGENDA 12 december

1. Opening en welkom

2. Ingekomen stukken, vaststellen agenda en inventarisatie rondvraag

3. Presentatie zonnepark Lungendonk

Charles van de Ven, projectontwikkelaar van TP Solar geeft een toelichting op de inrichting van het zonnepark gepland op Lungendonk

4. Presentatie vliegbasis De Peel

Het ministerie van Defensie gaat Vliegbasis De Peel in Vredepeel weer gebruiken. Dat betekent dat er straks behalve vanaf vliegveld Volkel ook militaire vliegtuigen vanaf De Peel over het Land van Cuijk gaan razen. Het noorden van Lierop zit in deze vliegroute. Bert Kwast, strategisch adviseur van Defensie, geeft tekst en uitleg., Kwast tijdens een presentatie eerder in Boxmeer: ‘Ik begrijp dat niet iedereen blij is. Want het gaat overlast veroorzaken.’

5. Actie/besluitenlijst vergadering 5 september j.l.

Bijgevoegd

6. Mededelingen.

Extra vergadering in januari 2020 i.v.m. resultaten verkeersonderzoek Lierop.

7. Geluidscherm A67

8. Initiatief hondenuitlaatplaats

9. Statuten

Bepalen van het aantal bestuursleden dat zitting gaat nemen in het algemeen bestuur.

10. Rondvraag

 


Omhoog

Volg ons ook op Facebook!

Contactgegevens Dorpsoverleg Lierop:

Stichting Dorpsoverleg Lierop
Postadres:
Vaarsehoefweg 31
5715 RB  Lierop

E-mail: info@dorpsoverleglierop.nl

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:Annette Wilde
Vice-voorzitter:Mark Gofers
Secretaris:Marieke Linders
Penningmeester:Tim Vullings
Copyright: Dorpsoverleg Lierop 2016 • Website laten maken