Vergaderingen
Vergaderdata
07 / 03 / 2019
 
06 / 06 / 2019
 
05 / 09 / 2019
 
12 / 12 / 2019
 
De vergaderingen van Dorpsoverleg Lierop zijn openbaar en vinden vier keer per jaar plaats op de eerste donderdag van de maand in gemeenschapshuis De Vurherd. Iedere inwoner van Lierop kan tijdens deze vergaderingen meepraten over onderwerpen op de agenda of een nieuw onderwerp inbrengen. Dit hoeft niet vooraf aangegeven te worden maar kan tijdens de rondvraag ingebracht worden.
 
Komende vergadering
Donderdag
5 september 2019 
       
                      
  Locatie: De Vurherd • Tijd: 20.00 uur
 

AGENDA

1. Opening en welkom.

2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda.

3. Actie / besluitenlijst vergadering 6 juni jl.

4. Nieuwe statuten en naamsverandering.

5. Terugblik op het dorpsgesprek van 11 juni jl.

6. Stand van zaken zonnepark Lungendonk.

7. Actie geluidsscherm A67.

8. Stand van zaken voetpad langs de Heesvenstraat.

9. Inrichting Gildewijk.

10. Ontwerp woonvisie Someren 2030. Werkgroep wonen licht dit onderwerp toe.

11. Rondvraag.

Omhoog

Volg ons ook op Facebook!

Contactgegevens Dorpsoverleg Lierop:

Stichting Dorpsoverleg Lierop
Postadres:
Vaarsehoefweg 31
5715 RB  Lierop

E-mail: info@dorpsoverleglierop.nl

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:Annette Wilde
Vice-voorzitter:Mark Gofers
Secretaris:Marieke Linders
Penningmeester:Tim Vullings
Copyright: Dorpsoverleg Lierop 2016 • Website laten maken