Vergaderingen
Vergaderdata
22 / 09 / 2022
 
De vergaderingen van Dorpsoverleg Lierop zijn openbaar en vinden vier keer per jaar plaats op de eerste donderdag van de maand in gemeenschapshuis De Vurherd. Iedere inwoner van Lierop kan tijdens deze vergaderingen meepraten over onderwerpen op de agenda of een nieuw onderwerp inbrengen. Dit hoeft niet vooraf aangegeven te worden maar kan tijdens de rondvraag ingebracht worden.
 
Komende vergadering
 
22 september 2022
 
 20.00 uur De Vurherd
 

Agenda

1. Opening en welkom
2. Vaststellen agenda, inventariseren rondvraag
3. Actielijst jaarvergadering 16 juni 2022.
4. Voortgang Participatiewijzer/Convenant
5. Stand van zaken nieuwe Website
6. Rondvraag
7. Sluiting  
Omhoog

Volg ons ook op Facebook!

Contactgegevens Dorpsoverleg Lierop:

Stichting Dorpsoverleg Lierop
Postadres:
Lijestraat 4
5715 AX  Lierop

E-mail: info@dorpsoverleglierop.nl

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:Annette Wilde
Vice-voorzitter:Mark Gofers
Secretaris: Riet vd Hurk
Penningmeester:Tim Vullings
Copyright: Dorpsoverleg Lierop 2016