Actueel
Openingsweekend De huiskamer van Lierop
02-11-2021
Op 13 en 14 november nodigen we iedereen uit De huiskamer van Lierop om tussen 14.30 uur en 17.00 uur te komen bekijken. 
 
 
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Realisatie Nieuwe huiskamer in Henricushof gaat van start!
03-09-2021

Dankzij de gulle giften van een achttal fondsen en organiSaties gaat vanaf 13 september tot eind oktober de recreatiezaal en aangrenzende ruimten in Henricushof op de schop. 

Na een fikse renovatie en nieuwe aankleding is de zaal straks omgetoverd tot een open ontmoetingsruimte; gezellig, warm en uitnodigend voor iedereen. Waar iedereen in Lierop van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur vrij in en uit kan lopen. De bewoners van Henricushof, de nog zelfstandig wonende ouderen in Lierop en iedereen die graag aanschuift, verhalen meebrengt, de krant leest, een kopje koffie drinkt, een praatje maakt of samen een potje biljart of kaart. Om 12.00 uur start het eetpunt en ‘s middags kun je deelnemen aan een van de activiteiten. In november volgt een inloopweekend zodat iedereen de resultaten kan komen bekijken. En wellicht daarna vaker terugkomt.

De ontmoetingsruimte maakt onderdeel uit van Steunpunt plus van Stichting Dorpsoverleg Lierop.

dorpsoverleg Lierop is sinds 2018 bezig met het ontwikkelen van deze ontmoetingsruimte voor Lierop. Dit is ingegeven door signalen uit de samenleving dat het risico op sociaal isolement bij – met name - ouderen toeneemt. De signalen komen vanuit familie, zorgmedewerkers, de dorpsondersteuner en de gastvrouwen van Steunpunt Plus.

Het doel van Steunpunt Plus is om ouderen in Lierop zo lang mogelijk op een fijne en veilige manier in hun eigen omgeving te laten wonen. Sociale contacten zijn daarvoor essentieel, maar elkaar ontmoeten is niet altijd vanzelfsprekend. De ontmoetingsruimte is daar een belangrijke stimulans voor.

Om dit mogelijk te maken krijgen de recreatiezaal en entree een totale facelift: stoffering, vloer, muren, audio- en videotechniek, meubilair en aankleding. Er komt een zithoekje, een leestafel, een kast met spellen, een biljarttafel, een TV en gezellige tafelsetjes. Verder wordt de elektra inclusief verlichting aan de huidige veiligheidsnormen aangepast en wordt de tv- en audio-apparatuur vernieuwd. Accessoires maken het plaatje compleet.

Aan dit alles hangt een dermate fors prijskaartje dat dit niet uitsluitend door de Stichting Dorpsoverleg Lierop kan worden gedragen. Het Dorpsoverleg heeft daarom in de afgelopen periode bij een aantal instanties en fondsen subsidies aangevraagd en gekregen. Zonder de financiële ondersteuning van Oranje Fonds, Stichting Steun Welzijnszorg, Stichting Dr. Eijnattenfonds, , ONA, VSBfonds, Kansfonds, Gemeente Someren, WoCom en Woningstoffeerder Janus van Eijk zou de realisatie van het project niet mogelijk zijn geweest. Ook onze werkgroep en vrijwilligers zijn onmisbaar voor de realisatie.

Concreet betekent de renovatie dat per 13 september tot naar verwachting eind oktober, de recreatiezaal van Henricushof gesloten zal zijn. Gedurende die periode zal het eetpunt verplaatst worden naar een andere locatie binnen Henricushof en gaan de middagactiviteiten naar De Vurherd met uitzondering van het biljarten. Dat zal in deze periode niet mogelijk zijn. Het bloedprikken en de medicijnuitgifte blijven voor zover mogelijk plaatsvinden in Henricushof.

Dit project zou niet mogelijk zijn geweest zonder de financiële ondersteuning van:

 
 
 
  

 

 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Nieuwsbrief
06-05-2021

Omdat we al een tijdje niet vergaderd hebben willen we jullie via de nieuwsbrief hieronder op de hoogte stellen van de stand van zaken van een aantal onderwerpen. 

1. 

Henricushof wordt de nieuwe huiskamer van Lierop

Onder deze titel zijn we voortvarend aan de slag gegaan met plannen maken en subsidie aanvragen. Er is gekeken naar een fikse update en het beschrijven van de nieuwe functie van de recreatiezaal als ‘de huiskamer van Lierop’, voor zowel voor de bewoners van Henricushof als voor alle Lieroppenaren die overdag elkaar willen ontmoeten voor een kopje koffie, praatje of activiteit. De begroting voor het hele plan bedraagt € 45.000,- waarvan we inmiddels € 34.500 aan subsidie en eigen bijdrage gedekt hebben. Met tot nu toe dank aan Stichting Steun Welzijnszorg, Dr. Eijnattenfonds, Gemeente Someren, VSBfonds en ONA. We hebben er vertrouwen in dat de resterende € 10.000 ook gaan lukken zodat we in september dit jaar met de uitvoering kunnen beginnen. We wachten nog op besluiten van 3 fondsen en 1 donatieclub. Klik hier voor het projectplan. 
 

Nota burgerparticipatiebeleid

Op 25 februari j.l. stelde de gemeenteraad van Someren de nota burgerparticipatie vast. Voor input voor de uitvoering ervan nemen twee leden van het dagelijks bestuur in mei deel aan een online meeting met andere dorps- en wijkraden en betrokken organisaties.
 
Bestemmingsplan Henricushof.

Naar aanleiding van vragen uit de laatste vergadering over het toekenningsbeleid van Wocom in relatie tot het bestemmingsplan voor Henricushof hebben wij zoals afgesproken een brief naar het college gestuurd. Hierin verzoeken wij om een reactie van het gemeentebestuur met betrekking tot vermeend strijdig gebruik van een aanleunwoning binnen het complex Henricushof te Lierop. Op deze brief hebben wij inmiddels een reactie gekregen. Klik hier voor de brief aan de gemeente en hier, hier en hier voor het antwoord (pagina 1, 2 en 3).

Afsluiting Steemersteweg

Begin april werd Lierop onverwacht geconfronteerd met een volledige afsluiting van de Steemertseweg tot aan het viaduct. Hoewel het college anders doet voorkomen was het Dorpsoverleg Lierop niet op de hoogte van de combinatie van werkzaamheden die de volledige afsluiting nodig maakte. De communicatie hierover verliep niet goed. Ook achtten wij de omleidingsroute via Groene Beemdweg en Hogeweg onveilig met name voor fietsers. Wij hebben hierover een brief geschreven aan het college en gemeenteraad waarop wij tot aan het schrijven van deze nieuwsbrief geen inhoudelijke reactie hebben mogen ontvangen. Klik hier voor de brief.

Schriftelijke informatie vanuit het college over diverse lopende onderwerpen

Klik hier voor de informatie

Geluidsscherm A67

Frank van Kruijsdijk (gemeente Someren) komt direct na de meivakantie met een voorstel voor een datum voor een uitgebreide teamssessie waarbij de stand van zaken geluidsscherm wordt besproken. Verdere informatie volgt.

Voetpad Heesvenstraat.

De laatste stand van zaken ontvingen we per onderstaande mail op 13 april j.l van Cristian Timmermans, Projectmanager Afdeling Beheer en Uitvoering.

Geacht dorpsoverleg Lierop,

Langs deze weg wil ik jullie graag informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot de aanleg van een informeel voetpad langs de Heesvenstraat te Lierop. Het verzoek tot een voetverbinding van jullie zijde ligt er heel lang, maar helaas is het nog niet tot uitvoering er van gekomen. Door personele mutaties heeft het project niet de aandacht gekregen dat het zou moeten krijgen, mijn excuses hiervoor. Ik ben jullie nieuwe contactpersoon voor de voorbereiding en uitvoering van het project ‘voetpad Heesvenstraat’, inclusief bijbehorende communicatie.

Om het project niet nog verder te vertragen, hebben we het project opgesplitst in twee fasen:

1. Gedeelte komgrens – Otterdijkseweg

2. Gedeelte Otterdijkseweg – Laan ten Boomen

Fase 1 kan geheel op eigen grond worden gerealiseerd (zuidzijde Heesvenstraat), fase 2 niet (noordzijde Heesvenstraat). Fase 1 is inmiddels op schetsniveau uitgewerkt en wordt op dit moment intern getoetst (wegbeheer, waterbeheer, groenbeheer etc.). Zodra de resultaten van toetsing bekend zijn en zo nodig verwerkt, neem ik opnieuw even contact met jullie op om dit samen te bespreken. Als jullie op voorhand al vragen of opmerkingen hebben, hoor ik ze graag. Tot snel!

Met vriendelijke groet, Cristian Timmermans Projectmanager Afdeling Beheer en Uitvoering

 

Uitdeelpost naar Henricushof

Benu apotheek Someren stopte eind februari met het uitdelen van medicijnen op de uitdeelpost in de Lije. Dorpsoverleg Lierop heeft de recreatiezaal van het Steunpunt Plus in Henricushof hiervoor beschikbaar gesteld. Vanaf 1 maart worden hier de medicijnen verstrekt op werkdagen tussen 16.45 - 17.00 uur.

 

Gevolgen sluiting De Vurherd

De verplichte sluiting van gemeenschapshuis De Vurherd als gevolg van de Covid 19 maatregelen heeft een flink gat geslagen in de financiële huishouding van De Vurherd met een negatief resultaat over 2020 als gevolg. De gevolgen voor 2021 zijn nog niet duidelijk omdat de sluiting nog voortduurt. Tim Vullings heeft als penningmeester van het Dorpsoverleg het verlies in beeld gebracht en een verzoek tot compensatie naar de gemeente gestuurd.

 

WBTR

Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De wet gaat over de hoofdelijke (persoonlijke) aansprakelijkheid van bestuurders en de afspraken die bestuurders maken over bestuurlijke zaken omtrent o.a. stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur. Mark Gofers, vicevoorzitter bekijkt op dit moment de gevolgen van de wet en hoe deze te implementeren.

 
 

Zodra het weer kan vergaderen we weer live in De Vurherd. We zullen deze nieuwsbrief dan ook agenderen voor eventuele vragen en toelichting. Mochten er voor nu dringende vragen zijn, neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur een mail naar info@dorpsoverleglierop.nl

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Afsluiting Steemertseweg
14-04-2021
De langdurige afsluiting van de Steemertseweg zorgt voor verkeersonveilige situaties voor met name fietsers op de omleidingswegen Groene Beemdweg en Hogeweg.  Over deze en andere gevolgen van de afsluiting en de gebrekkige communicatie hierover hebben we een brief gestuurd naar het college en de gemeenteraad van Someren. We vragen daarin met name te zorgen voor een doorgang voor fietsers tijdens de werkzaamheden. 
 
Lees hier de brief 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Henricushof wordt de huiskamer van Lierop
05-04-2021
Onder deze naam zijn we druk bezig met het realiseren van een open ontmoetingsplek in de vorm van een huiskamer voor iedereen vanaf 55+ in Henricushof. 
De recreatiezaal en entree krijgen een totale facelift: stoffering, vloer, muren, audio- en videotechniek, meubilair en aankleding. Er komt een zithoekje, een leestafel, een kast met spellen, een biljarttafel, een TV en gezellige tafelsetjes. Verder wordt de elektra inclusief verlichting aan de huidige veiligheidsnormen aangepast en wordt de tv- en audio-apparatuur vernieuwd.
 
De recreatiezaal wordt een hiermee een open huiskamer; gezellig, warm en uitnodigend voor iedereen. Het is een plek waar men vrij in en uitloopt. Voor de bewoners van Henricushof, voor de nog zelfstandig wonende ouderen in Lierop en voor iedereen die graag aanschuift, verhalen meebrengt en op die manier het contact met de buitenwereld bevordert. De krant lezen, een kopje koffie drinken, een praatje maken, samen een potje biljarten of deelnemen aan een van de middagactiviteiten. Met om 12.00 uur de warme
maaltijd van het eetpunt. Iedere dag open en de H. Mis zoals vanouds op de woensdagavond. Het is er allemaal mogelijk samen met onze gastvrouwen en vrijwilligers.
 
Voor de realisatie is een werkgroep ingericht en zijn een aantal fondsen en stichtingen  aangeschreven voor de financiering. We hopen dat het gaat lukken en we in september/oktober aan de slag kunnen!
 
Wil je meer weten of iets bijdragen, in wat voor vorm dan ook: lees hier ons hele plan!  
Klik hier voor de financiering van het plan, actueel tot 2 mei 2021 
 
  
 
 
De huidige recreatiezaal. 
 
 
 
 Het moodboard voor de nieuwe inrichting van de recreatiezaal tot huiskamer van Lierop. 
 
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Help jij ook mee Lierop zwerfvuilvrij maken?
24-02-2021

Op zaterdag 20 maart 2021 vindt weer de jaarlijkse zwerfvuildag plaats. Helaas gooide vorig jaar het coronavirus roet in het eten en heeft de zwerfvuildag geen doorgang kunnen vinden. Dat willen we dit jaar niet laten gebeuren, temeer niet omdat Lierop op het moment niet bepaald zwerfvuil-vrij is te noemen! Dit betekent dat er is gezocht naar een zo goed mogelijk en ontzorgde, maar tegelijkertijd een corona-proof manier om de zwerfvuildag doorgang te kunnen laten vinden. Wij hebben die gevonden in de vorm dat iedereen die zich daartoe geroepen voelt individueel op 20 maart aanstaande zwerfvuil in ons Lierop kan verzamelen. Gerard Claassen zal, in overleg met de gemeente Someren, er voor zorgen dat vanaf 9.00 uur bij de Vurherd zakken, zakhouders en grijpers af te halen zijn. De met zwerfvuil gevulde zakken kunnen diezelfde morgen weer bij de Vurherd worden afgegeven (tenzij in overleg met Gerard anders afspraken worden gemaakt). Om inzichtelijk te hebben hoeveel materiaal beschikbaar moet zijn, vragen we je om jezelf aan te melden bij Gerard via gerardenmarieke@outlook.com dan wel via 06 - 228 929 65.

Samen maken we Lierop weer zwerfvuilvrij!

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Jaarvergadering Dorpsoverleg Lierop
14-09-2020

Dinsdag 22 september vindt de jaarvergadering van dorpsoverleg Lierop plaats in gemeenschapshuis de Vurherd (zaal; Vurtuin) van 20.00 - 22.00 uur. Vanwege de huidige coronamaatregelen mogen er maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn in de zaal dus vragen wij U om vooraf aan te melden via marieke@dorpsoverleglierop.nl.

Wethouder Schhoolmeester en wethouder Swinkels zullen aanwezig zijn om de stand van zaken van diverse onderwerpen - waaronder het geluidscherm langs de A67, zonnepark op Lungendonk  en de verkeersmaatregelen n.a.v. het verkeersonderzoek dat vorig jaar plaatsvond - toe te lichten. 
 
 
 
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Windmolens langs de A67 bij Lierop of de Lieropse Heide?
21-05-2020

Afgelopen april heeft de commissie ruimte gesproken over het concept evaluatierapport beleid zonneparken waarin nu ook windturbines zijn opgenomen.Het zonneparkenbeleid is in 2027 vastgesteld en in 2018 voor de eerste keer geëvalueerd. Nu ligt er een tweede evaluatie ter besluit aan de raad.

De behandeling van de aanvragen voor een zonnepark gingen echter niet altijd even voortvarend, regelmatig ontstond er discussie binnen de organisatie of met initiatiefnemers. Behalve het gebrek aan ervaring speelde daarbij ook de interpretatie van het beleid mee. Op onderdelen was het beleid niet altijd even duidelijk of gaf ruimte voor interpretatie. Daarom heeft er nu een tweede evaluatie plaatsgevonden op basis van de opgedane inzichten en nieuwe beleidskaders. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 
·   Nieuwe doelstelling van 70 hectare aan zonneparken voor 2020-2022 (fase 2). Deze komen bovenop de reeds vergunde hectare uit fase 1(50 hectare). Na fase 2 volgt er nog een fase 3.
  • Plannen dienen allemaal tegelijkertijd ingediend te worden en worden gezamenlijk beoordeeld (tenderconstructie).
  • Plannen voor zonneparken boven de 10 hectare hoeven niet meer aan de raad voorgelegd te worden. 
  • Toetsingscriteria zijn duidelijker geformuleerd.
  • Zorgvuldige omgevingsdialoog (wat vinden de buurtbewoners van de plannen) zijn nu een verplicht onderdeel van een initiatief.
  • VAB-locaties (voormalige agrarische bedrijfslocaties) geschikt voor kleinschalige zonneparken- tot maximaal 5.000 m2- worden vrijgesteld van de tender en vallen buiten de 70 hectare.

 WIndturbines

Verder maakte het rapport melding van het realiseren van 11 windturbines waarvan er langs de A67 5 gepland zijn (3 aan de zuidzijde en 2 aan de noordzijde). Waar exact meldt het rapport niet.

Verdere punten

Omgevingsdialoog

Deze is toegevoegd als voorwaarde, wat eerder niet was. Uit het raadsvoorstel: “Op basis van de ervaring die ondertussen is opgedaan op gebied van zonneparken is dit zeker wenselijk. Zonneparken zijn (politiek) gevoelige ontwikkelingen waarbij goed overleg met de omgeving noodzakelijk is. Daarom wordt op basis van dit nieuwe beleid alvast voorgesorteerd op de omgevingswet en de omgevingsdialoog dus verplicht gesteld. Om deze dialoog zuiver te laten verlopen zijn enkele richtlijnen opgenomen in de vorm van een stappenplan. Belangrijkste is dat er minimaal hoor en wederhoor plaatsvindt over wat er in een verslag wordt opgenomen. Er dient een zorgvuldige omgevingsdialoog te zijn gevoerd met de omgeving waarbij een handtekening van iedere belanghebbende binnen een straal van 500 meter van het plangebied (plangrens) wordt gevraagd.”

Extra landschappelijke inpassing

Voor elke 5% extra landschappelijke inpassing bovenop de vereiste 10% wordt een extra punt aan de toetsing toegekend. Tot een maximum van 40% inpassing om het doel van een zonnepark niet voorbij te schieten.
 

Maatschappelijke meerwaarde

Financiële participatie van buurtbewoners wordt specifiek toegevoegd als vorm van maatschappelijke meerwaarde.

Bevordering biodiversiteit

Was eerder al toegevoegd als meerwaarde aan beleid en is nu verder uitgeschreven.

Waterberging

De toegepaste waterberging moet dermate van omvang zijn dat deze ook daadwerkelijk een meerwaarde vormt. Dit wordt in samenspraak met het waterschap beoordeeld. Het rapport wordt op 17 juni opnieuw aan de commissie voorgelegd om op 2 juli te worden vastgesteld in de raadsvergadering.

Lees hier het raadsvoorstel en hier het gehele evaluatierapport. 

 
 
 
 
 
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Extra vergadering geluidsscherm A67
08-11-2019

Tijdens het dorpsgeprek op 11 juni 2019 is op verzoek van Dorpsoverleg Lierop onder meer gesproken over de stand van zaken omtrent het geluidsscherm aan de A67. Omdat de verantwoordelijk wethouder Swinkels verhinderd was, was de informatievoorziening beperkt. Dit tot ontevredenheid van een groep aanwezigen. Deze groep heeft zich verenigd in een werkgroep en stappen ondernomen door een gesprek te voeren met verantwoordelijk wethouder en het stellen van schriftelijke vragen. De beantwoording van de vragen is in de optiek van de initiatiefnemers onduidelijk en bevat meerdere open eindjes. Op verzoek van de werkgroep heeft de voorzitter van het Dorpsoverleg daarop deze extra vergadering belegd, teneinde de volgende vraag beantwoord te krijgen: Welke stappen kunnen of moeten er (nog) ondernomen worden en kan dat onder de vlag van Dorpsoverleg Lierop?

Vooroverleg

Op initiatief van de verantwoordelijke wethouder Swinkels heeft er vooroverleg plaatsgevonden met de voorzitter van het Dorpsoverleg en dhr. Cox (senior projectleider civiel, Gemeente Someren) over de stand van zaken zoals vastgelegd in een ambtelijke memo aan het college. Naar aanleiding hiervan zijn wethouder Louis Swinkels en Rob Cox uitgenodigd om het Dorpsoverleg nadere uitleg te geven over de procedures en de laatste stand van zaken.

Klik hier voor het verslag  en hier voor de raadsinformatiebrief
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
30 oktober zonnepark op Lungendonk in commissie ruimte
23-10-2019
Woensdag 30 oktober wordt het plan voor een zonnepark op Lungendonk besproken in de commissie ruimte. Omdat de oppervlakte meer dan 10 hectare is moet het plan volgens afspraak voorgelegd worden aan de raad. De commissieleden wordt nu gevraagd zich uit te spreken over de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen van het plan. 
Dorpsoverleg Lierop heeft op diverse momenten aangegeven bezwaar te maken tegen zonnepanelen op landbouwgrond en tegen de relatief grote zonneparken geconcentreerd op Lungendonk. Maar ook de boodschap: Gemeente doe geen concessies in de landschappelijke inpassing!!
Het dorpsoverleg overweegt dan ook om na het raadsbesluit hierover een zienswijze in te dienen.
 
De raadsstukken zijn in te zien via de raadswebsite van de gemeente Someren of hieronder:
 
 
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)

Reageren

Sluiten
Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Reactie:

Reacties

Sluiten
Omhoog

Volg ons ook op Facebook!

Contactgegevens Dorpsoverleg Lierop:

Stichting Dorpsoverleg Lierop
Postadres:
Vaarsehoefweg 31
5715 RB  Lierop

E-mail: info@dorpsoverleglierop.nl

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:Annette Wilde
Vice-voorzitter:Mark Gofers
Secretaris:Marieke Linders
Penningmeester:Tim Vullings
Copyright: Dorpsoverleg Lierop 2016 • Website laten maken